Vad är en naturskola?

Naturskola

Det finns ungefär 90 naturskolor i Sverige. Många drivs helt eller delvis av kommuner, men det finns också privata initiativ. Läs mer om naturskolor på Naturskoleföreningens hemsida.

En naturskola är en inspirationskälla till ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. En naturskola är inte en skola med egna elever utan en grupp naturskolepedagoger som fungerar som stöd för lärare och elever  – både genom uppsökande verksamhet på skolor och förskolor och genom att bjuda in lärare och elever till aktivitetsdagar.

Centralt i en naturskola är att bidra till en hållbar utveckling genom att ge redskap till arbetsmetoder där man kan arbeta med detta i skolan och förskolan. Metoder och arbetssätt är anpassade så att de samtidigt uppfyller målen i läroplanen och ger alternativ till de traditionella sätten att lära in de olika skolämnena.

Lär mera om naturskolor genom att besöka dessa naturskolors hemsidor:

Natur i Fokus

Miljöverkstan i Helsingborg

Naturskolan i Lund

 

 

 

 

Naturkänsla och hållbar utveckling i fokus