Samarbetspartners

Projektet har hittills fått ekonomiskt stöd från följande organisationer/företag:

Region Skånes Miljövårdsfond
Leader MittSkåne

Logotyp i fullfärgLeader MittSkåne Leader MittSkåne

Samarbetspartners för kompetensutveckling m.m.:

Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköping universitet

Naturkänsla och hållbar utveckling i fokus