Om projektet

Projektet Naturskola MittSkåne arbetar för att starta upp en naturskola i MittSkåne – en inspirationskälla för arbete med hållbar utveckling, utomhuspedagogik m.m. i förskolor och skolor i Eslöv, Höör och Hörby kommuner.

Vi fick 2014 bidrag för en förstudie från Region Skånes Miljövårdsfond, och den genomförs under våren 2015. Dessutom fick vi medel från Leader MittSkåne för att ta fram en hemsida för projektet.

En ansökan har skickats in till Allmänna arvsfonden för att se om vi kan få finansiering därifrån. Vår förhoppning är att kunna starta naturskolan i projektform under 2016. Vi försöker också inspirera de tre MittSkåne-kommunerna att gå in i projektet.

Följande personer är med i projektgruppen:

My Kjellberg – naturguide med bl.a. uppdrag för Lunds kommun
Ingegerd Ljungblom – biolog och ledare för naturskolan Natur i Fokus
Johanna Johansson – utepedagog och trädgårdsmästare vid projektet Bärfis och Holma Skogsträdgård
Axel Löfsved – utbildar sig till lärare åk 4 till 6 och har en tidigare folkhögskoleutbildning i friluftsliv, hantverk och ledarskap.
Katarina Månsson – biolog och naturillustratör
Nina Nordh – vetenskapsjournalist och  miljö- och klimatstrateg vid Lunds universitet
Sophie Tranborg – arbetar med att utbilda och inspirera förskolepedagoger och lärare genom sitt företag naturbarn.com
Emma Ådahl – biolog och projektledare vid Naturskyddsföreningen, Storkprojektet

Har du idéer eller frågor om projektet hör gärna av dig till oss: info@naturskolamittskane.se

Projektet genomförs med stöd från Region Skånes miljövårdsfond och Leader MittSkåne.

Logotyp i fullfärgLeader MittSkåneLeader MittSkåne

 

 

Naturkänsla och hållbar utveckling i fokus